Martin Birch

GRØN IT ejes af Martin Birch, der har mere end 10 års erfaring med levering af konsulentydelser, webløsninger og hosting til små og mellemstore firmaer.

I begyndelsen cyklede vi ud til kunderne. Men som kundekartoteket er vokset, og kunder fra Nordsjælland til Sydjylland så er det med årene (desværre/heldigvis) blevet umuligt at nå det hele til cykels.

Vores kunder kommer fra mange forskellige brancher og har derfor meget forskellige krav og ønsker. Det holder os hele tiden på stikkerne, og sikrer et højt fagligt niveau. Det gælder også vores kunderådgivning. Vi komplicerer ikke processen med tekniksnak. Det handler om at kortlægge behov og ønsker, så vi sammen kan finde de rigtige løsninger.